Projektovanje enterijera

PRVI SASTANAK

Upoznavanje. Na prvom sastanku razgovaramo o vašim planovima, potrebama i budućoj nameni enterijera. O stilu, bojama i materijalima u budućem eterijeru.

Na osnovu potrebnih inforamcija postavljamo projektni zadatak. Ako je potrebno odeređujemo i okviran budžet.

Poželjno je imati crteže osnove i informacije o objektu, kao i neku referencu ako je to investitoru značajno.

POČETAK RADA

Izlazak na teren. Uzimanje svih potrebnih mera na predmetnom enterijeru. Pravljenje skica, fotografisanje enterijera.

Prikuljanje svih potrebnih inforamcija sa terena za što precizniju izradu projekta.

PROJEKTOVANJE

Na osnovu inforamacija sa terena postavlja se funkcionalano rešenje i predlog dizajna enterijera. U ovoj fazi pravimo sastanak sa investitorom kako bi zajednički izvršili usvajanje predloga funkcionalnog rešenja.

Dajemo predlog osnovnog oblika, stila i materijala kroz predlog referentnih slika.

Ova faza je jako bitna za budući tok projektovanja jer u njoj vršimo sve dopune i izmene projektnog zadatka i sagledavamo da li naš projekat ide u pravom smeru.

VIZUELIZACIJA

Po usvojenom idejnom rešenju izrađuje se fotorealistični 3d modeli, koji omogućavaju investitoru da u potpunosti sagleda predloženo arhitektonsko rešenje.

Izbor predloženih materijala, podnih i zidnih obloga, rasvete, sanitarija, pokretnog i ugradnog nameštaja koji se postavljaju u 3d modelima je dostupan za kupovinu na teritoriji predmetnog enterijera.

PROJEKAT ENTERIJERA

Izrada elaborata idejnog rešenja sa svim potrebnim informacijama za izvođenje predmetnog enterijera. Arhitektonske podloge, izgledi, preseci i detalji za sve zanatske radove predviđene u projektovanom enterijeru.

Spacifikacija podnih, zidnih obloga, sanitarija, ugradne i dekorativne rasvete, pokretnog nameštaja, bele tehnike i audio opreme. Specifikacija nameštaja po meri sa arhitektonskim crtežima, tehničkim opisom i izborom svih potrebnih materijala za izradu (kuhinja, plakar, komoda…) Mere za izradu nameštaja uzima firma koja izrađuje nameštaj.

Opis posla za izvođenje zanatskih radova koji obuhvata spisak i objašnjenje svih zanatskih pozicija bez količine materijala.

AUTORSKI NADZOR

Podrazumeva kontrolu procesa izvođenja projekta.

Pojašnjenje projekta zanatskih pozicija i određivanje pozicija na licu mesta. Prilagođavanje radnih crteža izmenama na terenu.

 • PRVI SASTANAK

  Upoznavanje. Na prvom sastanku razgovaramo o vašim planovima, potrebama i budućoj nameni enterijera. O stilu, bojama i materijalima u budućem eterijeru.

  Na osnovu potrebnih inforamcija postavljamo projektni zadatak. Ako je potrebno odeređujemo i okviran budžet.

  Poželjno je imati crteže osnove i informacije o objektu, kao i neku referencu ako je to investitoru značajno.

 • POČETAK RADA

  Izlazak na teren. Uzimanje svih potrebnih mera na predmetnom enterijeru. Pravljenje skica, fotografisanje enterijera.

  Prikuljanje svih potrebnih inforamcija sa terena za što precizniju izradu projekta.

 • PROJEKTOVANJE

  Na osnovu inforamacija sa terena postavlja se funkcionalano rešenje i predlog dizajna enterijera. U ovoj fazi pravimo sastanak sa investitorom kako bi zajednički izvršili usvajanje predloga funkcionalnog rešenja.

  Dajemo predlog osnovnog oblika, stila i materijala kroz predlog referentnih slika.

  Ova faza je jako bitna za budući tok projektovanja jer u njoj vršimo sve dopune i izmene projektnog zadatka i sagledavamo da li naš projekat ide u pravom smeru.

 • VIZUELIZACIJA

  Po usvojenom idejnom rešenju izrađuje se fotorealistični 3d modeli, koji omogućavaju investitoru da u potpunosti sagleda predloženo arhitektonsko rešenje.

  Izbor predloženih materijala, podnih i zidnih obloga, rasvete, sanitarija, pokretnog i ugradnog nameštaja koji se postavljaju u 3d modelima je dostupan za kupovinu na teritoriji predmetnog enterijera.

 • PROJEKAT ENTERIJERA

  Izrada elaborata idejnog rešenja sa svim potrebnim informacijama za izvođenje predmetnog enterijera. Arhitektonske podloge, izgledi, preseci i detalji za sve zanatske radove predviđene u projektovanom enterijeru.

  Spacifikacija podnih, zidnih obloga, sanitarija, ugradne i dekorativne rasvete, pokretnog nameštaja, bele tehnike i audio opreme. Specifikacija nameštaja po meri sa arhitektonskim crtežima, tehničkim opisom i izborom svih potrebnih materijala za izradu (kuhinja, plakar, komoda…) Mere za izradu nameštaja uzima firma koja izrađuje nameštaj.

  Opis posla za izvođenje zanatskih radova koji obuhvata spisak i objašnjenje svih zanatskih pozicija bez količine materijala.

 • AUTORSKI NADZOR

  Podrazumeva kontrolu procesa izvođenja projekta.

  Pojašnjenje projekta zanatskih pozicija i određivanje pozicija na licu mesta. Prilagođavanje radnih crteža izmenama na terenu.

Mob + 381 63 371 641
studioambienti08@gmail.com