IZVOĐENJE RADOVA U ENTERIJERU

PRIPREMA

 

Na osnovu usvojenog projekta od strane investitora, opisa zanatskih radova i izlaska na teren, dobijamo precizne količine materijala potrebne za izvođenje radova.

Formira se finansiska ponuda, dinamika izvođenja i rokovi izrade. Obezbeđuje se potreban materijal za izvođenje koji se doprema na objekat pre početka radova.

Ukoliko je enterijer u stambenoj zajednici investitor je u obavezi da prijavi početak radova kao i da obavesti stanare zgrade o početku istih, postavljanjem obaveštenja na oglasnoj tabli zgrade ili na nekom drugom vidnom mestu.

PROCES IZVOĐENJA

 

Po usvojenoj dinamici radova uvode se zanatski majstori u enterijer. U toku izvođenja vrši se autorski nadzor projekta.

Ukoliko u toku izvođenja dolazi do izmena u projektu vrše se izmene, uz saglasnost autora i investitora. Radno vreme se usklađuje u dogovoru sa investitorom.

PRIMOPREDAJA

 

Po svakoj završenoj poziciji u projektu vrši se primopredaja istih. Ako postoje neke korekcije otklanjaju se odmah. Gradilište se redovno održava i predaje se čisto.

Po završetku svih građevinskih radova vrši se detaljno čišćenje enterijera i priprema za deo opremanja.

Studio za dizajn enterijera Ambienti08 vam nudi sveobuhvatnu uslugu dizajna enterijera, a koje obuhvataju uređenje enterijera, dizajna enterijera,  projektovanja i opremanje enterijera. Pogledajte naš portfolio i kontaktirajte nas još danas.

 • PRIPREMA

  Na osnovu usvojenog projekta od strane investitora, opisa zanatskih radova i izlaska na teren, dobijamo precizne količine materijala potrebne za izvođenje.

  Formira se finansiska ponuda, dinamika izvođenja i rokovi izrade. Obezbeđuje se potreban materijal za izvođenje koji se doprema na objekat pre početka radova.

  Ukoliko je enterijer u stambenoj zajednici investitor je u obavezi da prijavi početak radova kao i da obavesti stanare zgrade o početku istih, postavljanjem obaveštenja na oglasnoj tabli zgrade ili na nekom drugom vidnom mestu.

 • PROCES IZVOĐENJA

  Po usvojenoj dinamici radova uvode se zanatski majstori u enterijer. U toku izvođenja vrši se autorski nadzor projekta.

  Ukoliko u toku izvođenja dolazi do izmena u projektu vrše se izmene, uz saglasnost autora i investitora. Radno vreme se usklađuje u dogovoru sa investitorom.

 • PRIMOPREDAJA

  Po svakoj završenoj poziciji u projektu vrši se primopredaja istih. Ako postoje neke korekcije otklanjaju se odmah.

  Gradilište se redovno održava i predaje se čisto.

  Po završetku svih građevinskih radova vrši se detaljno čišćenje enterijera i priprema za deo opremanja.

Mob + 381 63 371 641
studioambienti08@gmail.com